Home Психология Копинг стратегии на поведение

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Копинг стратегии на поведение ПДФ Печат Е-мейл

Конфликтът, като психично и социално явление, се проявява в поведението, както на отделната личност, група, колектив, прослойка, религиозна общност, така и в цялостната културна, социално – икономическа и обществена система.

Ефективното преодоляване на конфликтите и последиците от тях изисква добро познаване на същността и структурата на конфликтите, възникващи в различните сфери на човешката дейност – образователна, научна, икономическа, политическа, юридическа, социална и др. Най-ценното на конфликта е, че цялата необходима информация се съдържа вътре в самия него, както и фактът, че той съдържа в себе си възможности за мирен изход.

Конфликтът (от латински – „conflictus”: „con” – със и  „fligo” – блъскам) се определя като стълкновение на противоположни интереси или несъвместими ценности и възгледи. Той е сложен и динамичен процес на противопоставяне и противоборство на взаимно изключващи се цели, позиции, идеи, възгледи, въздействащ върху действията, отношенията и поведенческите нагласи на личността. Във всички съвременни изследвания на конфликтите и конфликтното поведение е налице ярко изразена амбивалентност, довеждана до абсурдна крайност – от конфликтофобия до конфликтофилия; от панически страх, водещ до тяхното всяческо избягване, до сериозни увлечения, често пъти, придружени от самозабрава по тях.

Всяка личност, съобразно своята неповторимост и индивидуалност, действа по различен начин в конфликтните ситуации. Това, от своя страна изисква разнообразен подбор на стратегии на поведение на личността, участваща в конфликт. Те трябва да бъдат резултативни и високопродуктивни.  Смисълът на стратегиите е, конфликтът с потенциално негативни последици да се превърне в конструктивен конфликт, който ще помогне да се запази или увеличи ефективността в дейността на личността, групата, колектива. Възможно е използването на различни техники, които трябва да се избират, съобразно конкретните му особености, като се определят от две дименсии:

-          доколко непримирими или твърдо защитавани са позициите на двете страни;

- 1 -

-          до каква степен се проявява желание за отчитане целите на другата страна.

Терминът „coping” е производен от английската дума „cope” – справям се, преодолявам, сражавам се, боря се. Обособени са само три самостоятелни школи, разглеждащи въпросите за преодоляване на конфликтите, от позициите на копинг – стратегиите: поведенческа сфера, включваща осем варианта на поведенчески стратегии; когнитивна сфера, с десет варианта на когнитивни стратегии; емоционална сфера, обхваща осем варианта на емоционални стратегии.

Копинг – стратегиите се разпределят по трите основни сфери, като се отчита степента на адаптивност, т.е. те биват адаптивни, относително адаптивни и неадаптивни.

Към адаптивните варианти на копинг – стратегия в поведенческата сфера се отнасят: сътрудничеството, алтруизма, търсенето на помощ. Тези форми на поведение се изразяват в такова поведение на личността, при което тя встъпва в близки отношения със социалното обкръжение или самата тя предлага пътища за преодоляване на трудностите.

В когнитивната сфера, като адаптивен вариант, са: проблемният анализ, стабилността на собствените ценности, способността за запазване на самообладание, хладнокръвие. Анализират се възникващите трудности и предизвикателства и се търсят възможните пътища за изход от ситуацията. Повишава се степента на самоконтрол и самооценка, осъзнава се цената на личността, добива се вяра в собствените възможности за справяне с трудностите.

В емоционалната сфера най-често използваната стратегия е протестът, който отразява емоционалното състояние на личността и показва отношението й към трудностите. В същото време, личността демонстрира и увереност в способността си за намиране на изход и от най-тежките ситуации.

Относително адаптивните варианти на копинг – стратегии на поведение се проявяват в:

- 2 -

-          Поведенческата сфера – компенсиране на напрежението, отвличане от проблемите, конструктивност. Това са форми на поведение, които се характеризират със стремеж към временен отказ от разрешаване на трудностите. Прибягва се до алкохол, лекарствени средства, вглъбяване в хоби, предприемане на пътешествия.

-          Когнитивната сфера – относително добро справяне с трудностите, придаване на някои от тях на определен религиозен смисъл. Форми на поведение – религиозност и стоицизъм при сблъсък със сложни проблеми.

-          Емоционалната сфера – емоционално разтоварване. Приема се поведение, което снема напрежението чрез емоционално отреагиране.

Неадаптивни варианти на копинг – стратегии на поведение са в:

-          Поведенческата сфера – активно избягване, отстъпление от неприятни мисли, пасивност, уединение, изолация, стремеж към избягване на активни интерперсонални контакти, отказ от ангажиране с проблемите.

-          Когнитивната сфера – примирение, неорганизираност, игнориране, умишлено недооценяване на неприятните последици, отказ от преодоляване на трудностите, липса на вяра в собствените сили и интелектуални способности.

-          Емоционалната сфера – подаване на емоции, демонстрация на покорност, обвинения и самообвинения, състояния на безнадеждност и безперспективност.

В резултата н анализа на копинг – стратегиите на поведение, може да се направи следната модифицирана схема, която показва поведението на личността в поведенческата, когнитивната и емоционална сфери.

Поведенческа сфера:

П 1 – отбягване ( „Ще се постарая да забравя всички проблеми”);

П 2 – алтруизъм („Помагам на хората, за да забравя собствените си проблеми”);

- 3 -

П 3 – активно избягване („По всякакъв начин се старая да не мисля за своите неприятности”);

П 4 – компенсация („Релаксирам с алкохол, вкусни ястия, телевизия, видео, лекарства, забавления”);

П 5 – конструктивна активност („Вместо проблемите, реализирам моите мечти”);

П 6 – отстъпление („Изолирам се от околните, старая се да се усамотя”);

П 7 – сътрудничество („Използвам сътрудничеството със значими за мен хора, за да преодолея трудностите”);

П 8 – търсене на помощ („Обикновено, търся хора, които да ми помогнат със съвет”).

Когнитивна сфера:

К 1 – игнориране („Казвам си: сега е времето за тези неща”);

К 2 – примирение („Това е съдбата, с нея човек трябва да се примири”);

К 3 – дисимулация („Нищо не е чак толкова лошо, в основата си всичко е добро”);

К 4 – запазване на необходимия апломб („Не губя самообладание и контрол над себе си в тежки моменти”);

К 5 – проблемен анализ („ Старая се да си обяснявам всичко, което ми се случва”);

К 6 – относителност („В сравнение с проблемите на другите, моите са нищо”);

К 7 – религиозност („Случи се, защото така е било писано да стане”);

К 8 – разхвърляност („Не знам какво да правя, няма измъкване от тези проблеми”);

К 9 – придаване на смисъл („Преодолявайки тези трудности, аз се самоусъвършенствам”);

К 10 – адекватно самооценяване („В определения срок не мога да се справя напълно с проблемите, но с времето ще съумея да отстраня най-значимите”).

Емоционална сфера:

Е 1 – протест („Възмущавам се открито от несправедливостите на съдбата”);

Е 2 – емоционално разпускане („Изпадам в отчаяние, ридая, страдам”);

Е 3 – поддаване на емоции („Честа смяна на крайни настроения”);

- 4 -

Е 4 – оптимизъм („уверен съм, че има изход от всяка трудна ситуация и аз го търся”);

Е 5 – пасивно коопериране („Доверявам се на други хора, които ще ме измъкнат”);

Е 6- покорност („Изпадам в състояние на безнадеждност”);

Е 7 – самообвинение („Аз съм виновен и си заслужавам проблемите”);

Е 8 – агресивност („ Агресивен съм, когато не съм в състояние да реша проблемите си”).

Най-значимото при копинг – стратегиите е връзката им със стила на поведение на личността в груповите конфликти, а в индивидуалното поведение, те лежат в основата на предприеманите мерки за психична защита от проблемите.

 

WWW.POCHIVKA.ORG