Home
Спорт


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функ...(Въведение) Administrator 4321
2 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функционално ... Administrator 15218
3 ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СПОРТ Administrator 1004
4 СПОРТ И МАСМЕДИИ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 1186
5 СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 1082
6 Социална стратификация и мобилност в спорта Administrator 1164
7 ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Administrator 1355
8 СПОРТНАТА КУЛТУРА Administrator 1250
9 СПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. ОЛИМПИЗЪМ Administrator 1945
10 СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА Administrator 1018
11 ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Administrator 1019
12 СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 1036
13 Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста Administrator 1078
14 Социализация.Социализация към спорта Administrator 979
15 Социализация. Социализация чрез спорта Administrator 1180
16 Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Administrator 1024
17 Институционализация на спорта Administrator 1093
18 Характеристики на спортната реалност Administrator 957
19 Мястото на играта в културата. Игра и спорт Administrator 2134
20 Емпиричното социологическо изследване в спорта Administrator 1178
21 Социологията на спорта като научна дисциплина Administrator 1899
22 Програма за спортната туристическа и физкултурна дейност в ученическия спортен лагер Administrator 1030
23 Методологична характеристика на физическото възпитание Administrator 2496
 

WWW.POCHIVKA.ORG