Home
Спорт


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функ...(Въведение) Administrator 3437
2 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функционално ... Administrator 13011
3 ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СПОРТ Administrator 491
4 СПОРТ И МАСМЕДИИ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 596
5 СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 531
6 Социална стратификация и мобилност в спорта Administrator 566
7 ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Administrator 719
8 СПОРТНАТА КУЛТУРА Administrator 653
9 СПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. ОЛИМПИЗЪМ Administrator 1376
10 СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА Administrator 473
11 ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Administrator 425
12 СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 536
13 Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста Administrator 516
14 Социализация.Социализация към спорта Administrator 433
15 Социализация. Социализация чрез спорта Administrator 591
16 Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Administrator 458
17 Институционализация на спорта Administrator 535
18 Характеристики на спортната реалност Administrator 399
19 Мястото на играта в културата. Игра и спорт Administrator 1186
20 Емпиричното социологическо изследване в спорта Administrator 648
21 Социологията на спорта като научна дисциплина Administrator 1261
22 Програма за спортната туристическа и физкултурна дейност в ученическия спортен лагер Administrator 490
23 Методологична характеристика на физическото възпитание Administrator 1818
 

WWW.POCHIVKA.ORG