Home
Спорт


Филтър по заглавие     Покажи # 
# Заглавие на статията Автор Посещения
1 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функ...(Въведение) Administrator 3277
2 Характеристика на учебно-възпитателния процес по физическо възпитание. Етапност в обучението. Урокът като основна форма на работа по физическо възпитание. Форми за организиране двигателната дейност в детската градина. Задачи, структура, функционално ... Administrator 12350
3 ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ И СПОРТ Administrator 433
4 СПОРТ И МАСМЕДИИ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 540
5 СПОРТ И ПОЛИТИКА. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 469
6 Социална стратификация и мобилност в спорта Administrator 500
7 ОСНОВНИ ФОРМИ НА СОЦИАЛНИ ОТКЛОНЕНИЯ В СПОРТА Administrator 650
8 СПОРТНАТА КУЛТУРА Administrator 587
9 СПОРТЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. ОЛИМПИЗЪМ Administrator 1315
10 СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СПОРТА Administrator 411
11 ПРОФЕСИОНАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КАРИЕРА В СПОРТА Administrator 372
12 СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ. СОЦИОЛОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Administrator 475
13 Социализация. Де социализация от спорта. Ресоциализация на спортиста Administrator 454
14 Социализация.Социализация към спорта Administrator 387
15 Социализация. Социализация чрез спорта Administrator 504
16 Девиантно поведение в спорта. Социален контрол Administrator 402
17 Институционализация на спорта Administrator 478
18 Характеристики на спортната реалност Administrator 330
19 Мястото на играта в културата. Игра и спорт Administrator 1021
20 Емпиричното социологическо изследване в спорта Administrator 594
21 Социологията на спорта като научна дисциплина Administrator 1166
22 Програма за спортната туристическа и физкултурна дейност в ученическия спортен лагер Administrator 443
23 Методологична характеристика на физическото възпитание Administrator 1660
 

WWW.POCHIVKA.ORG